lvruende

VÄ“sture

Akciju sabiedrÄ«bas „Krāsainie lÄ“jumi” pirmsākumi ir meklÄ“jami 19.gadsmita sākumā, kad RÄ«gā attÄ«stÄ«jās ražošanas uzņēmumi, kuriem bija nepieciešams izgatavot iekārtas vai atsevišÄ·as detaļas. SabiedrÄ«bas juridiskā forma laika gaitā ir mainÄ«jusies no valsts uzņēmuma lÄ«dz pat akciju sabiedrÄ«bai. Taču gatavās produkcijas kvalitāte darbÄ«bas gaitā ir palikusi nemainÄ«gi augsta.
1995.gadā valsts uzņēmums tika privatizÄ“ts, un uz tā bāzes tika nodibināta akciju sabiedrÄ«ba „Krāsainie lÄ“jumi”, saglabājot prioritāro darbÄ«bu - krāsaino metāllÄ“jumu ražošanu. Jaunā vadÄ«ba prata Ä«sā laikā attÄ«stÄ«t sabiedrÄ«bu, kā rezultātā ražošanas apjoms palielinājās gandrÄ«z 800 reizes, bet strādājošo skaits sasniedza 230.
Par gatavās produkcijas kvalitāti liecina fakts, ka sākot no 1998.gadu sabiedrÄ«bai ir piešÄ·irts Starptautiskais kvalitātes sertifikāts ISO. 2007.gadā akciju sabiedrÄ«ba saņēma kvalitātes sertifikātu ISO/TS 16949:2002, â„– 441110708863.
KausÄ“šanas krāšÅ†u modernizācijas ietvaros sabiedrÄ«ba daudzus gadus sadarbojās ar Latvijas Zinātņu akadÄ“mijas Fizikas institÅ«ta speciālistiem - tehnisko zinātņu doktoru V.Foliforovu un profesoru J.Gelfgatu. SadarbÄ«bas rezultātā tika ieviesta darbÄ«bā eksperimentāli pÄ“tnieciskās un rÅ«pnieciskās izpÄ“tes rezultātā izstrādātā alumÄ«nija kausÄ“jumu apstrādei paredzÄ“tā iekārta - magnÄ“tiski hidrodinamiskais (MHD) induktors. MHD induktors bija tik efektÄ«vs, ka mÅ«su sabiedrÄ«bā iegÅ«tā darbÄ«bas pieredze ļāva izstrādāt efektÄ«vākus prototipus, kurus izdevās pārdot lÄ«dzÄ«ga rakstura uzņēmumiem citur pasaulÄ“, kuri joprojām strādā.  AS „Krāsainie lÄ“jumi” izstrādāti MHD induktori sekmÄ«gi strādā Itālijas, Spānijas, Ungārijas, Krievijas, Taizemes un Ķīnas rÅ«pnÄ«cās.
2001.gadā RÄ«ga atzÄ«mÄ“ja savas pastāvÄ“šanas astoņsimtgadi. AS „Krāsainie lÄ“jumi” jau daudzus gadus piedalās pilsÄ“tas, kā pasaules vÄ“sturiska kultÅ«ras pieminekļa, vides uzlabošanā. 20.gadsimta deviņdesmito gadu beigās, pÄ“c Georga Baumaņa iniciatÄ«vas un viņa vadÄ«bā rÅ«pnÄ«cas dizaineri un konstruktori atveidoja senlaicÄ«gos apgaismošanas lukturus, kādi sākot ar 16.gadsimtu apgaismoja RÄ«gu. Tolaik gaismas avots bija gāzes radziņi vai sveces. Speciāla kalpotāju komanda, iestājoties tumsai, iededzināja šos lukturus un pusnaktÄ« nodzÄ“sa tos. Tagad lukturu iekšpusÄ“ tiek izmantots elektriskais apgaismojums ar LED gaismekli.
Rīgas astoņsimtgadei sabiedrība izgatavoja pilsētas infrastruktūras izstrādājumus retro stilā - laternas, sienu lukturus, parka soliņus un atkritumu urnas, kas izgrezno Bastejkalnu, Prezidenta pils laukumu un Rātslaukumu, Doma katedrāli, kā arī citus pilsētas laukumus un parkus un skvērus. Izstrādājumi retro stilā rada senatnīguma sajūtu un uztur Rīgas un citu Latvijas pilsētu kultūrvēsturisko pieminekļu tēlu, kā arī atbilst UNESCO vēsturiskā mantojuma prasībām.

Daudzo gadu darbÄ«bas gaitā, sabiedrÄ«bas produkcijas izplatÄ«šanas Ä£eogrāfija ir izplatÄ«jusies no Latvijas iekšÄ“jā tirgus, lÄ«dz par Ķīnas, Taizemes un Vjetnamas ražotājiem. SabiedrÄ«ba ir sadarbojusies ar tādiem autobÅ«ves gigantiem, kā - VW, Porsche, Škoda, Fiat, u.c. Joprojām ir sadarbÄ«ba ar BMW.

1349044656.jpg1349044646.jpg