lvruende

Vēsture

Akciju sabiedrības „Krāsainie lējumi” pirmsākumi ir meklējami 19.gadsmita sākumā, kad Rīgā attīstījās ražošanas uzņēmumi, kuriem bija nepieciešams izgatavot iekārtas vai atsevišķas detaļas. Sabiedrības juridiskā forma laika gaitā ir mainījusies no valsts uzņēmuma līdz pat akciju sabiedrībai. Taču gatavās produkcijas kvalitāte darbības gaitā ir palikusi nemainīgi augsta.
1995.gadā valsts uzņēmums tika privatizēts, un uz tā bāzes tika nodibināta akciju sabiedrība „Krāsainie lējumi”, saglabājot prioritāro darbību - krāsaino metāllējumu ražošanu. Jaunā vadība prata īsā laikā attīstīt sabiedrību, kā rezultātā ražošanas apjoms palielinājās gandrīz 800 reizes, bet strādājošo skaits sasniedza 230.
Par gatavās produkcijas kvalitāti liecina fakts, ka sākot no 1998.gadu sabiedrībai ir piešķirts Starptautiskais kvalitātes sertifikāts ISO. 2007.gadā akciju sabiedrība saņēma kvalitātes sertifikātu ISO/TS 16949:2002, № 441110708863.
Kausēšanas krāšņu modernizācijas ietvaros sabiedrība daudzus gadus sadarbojās ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta speciālistiem - tehnisko zinātņu doktoru V.Foliforovu un profesoru J.Gelfgatu. Sadarbības rezultātā tika ieviesta darbībā eksperimentāli pētnieciskās un rūpnieciskās izpētes rezultātā izstrādātā alumīnija kausējumu apstrādei paredzētā iekārta - magnētiski hidrodinamiskais (MHD) induktors. MHD induktors bija tik efektīvs, ka mūsu sabiedrībā iegūtā darbības pieredze ļāva izstrādāt efektīvākus prototipus, kurus izdevās pārdot līdzīga rakstura uzņēmumiem citur pasaulē, kuri joprojām strādā.  AS „Krāsainie lējumi” izstrādāti MHD induktori sekmīgi strādā Itālijas, Spānijas, Ungārijas, Krievijas, Taizemes un Ķīnas rūpnīcās.
2001.gadā Rīga atzīmēja savas pastāvēšanas astoņsimtgadi. AS „Krāsainie lējumi” jau daudzus gadus piedalās pilsētas, kā pasaules vēsturiska kultūras pieminekļa, vides uzlabošanā. 20.gadsimta deviņdesmito gadu beigās, pēc Georga Baumaņa iniciatīvas un viņa vadībā rūpnīcas dizaineri un konstruktori atveidoja senlaicīgos apgaismošanas lukturus, kādi sākot ar 16.gadsimtu apgaismoja Rīgu. Tolaik gaismas avots bija gāzes radziņi vai sveces. Speciāla kalpotāju komanda, iestājoties tumsai, iededzināja šos lukturus un pusnaktī nodzēsa tos. Tagad lukturu iekšpusē tiek izmantots elektriskais apgaismojums ar LED gaismekli.
Rīgas astoņsimtgadei sabiedrība izgatavoja pilsētas infrastruktūras izstrādājumus retro stilā - laternas, sienu lukturus, parka soliņus un atkritumu urnas, kas izgrezno Bastejkalnu, Prezidenta pils laukumu un Rātslaukumu, Doma katedrāli, kā arī citus pilsētas laukumus un parkus un skvērus. Izstrādājumi retro stilā rada senatnīguma sajūtu un uztur Rīgas un citu Latvijas pilsētu kultūrvēsturisko pieminekļu tēlu, kā arī atbilst UNESCO vēsturiskā mantojuma prasībām.

Daudzo gadu darbības gaitā, sabiedrības produkcijas izplatīšanas ģeogrāfija ir izplatījusies no Latvijas iekšējā tirgus, līdz par Ķīnas, Taizemes un Vjetnamas ražotājiem. Sabiedrība ir sadarbojusies ar tādiem autobūves gigantiem, kā - VW, Porsche, Škoda, Fiat, u.c. Joprojām ir sadarbība ar BMW.

1349044656.jpg1349044646.jpg